ქარ ENG

ვაკანსიები

ვაკანსიები

შტაბი : 

მანევრის ცენტრი : 

 

საბრძოლო უზრუნველყოფის ცენტრი : 

 

ავიაციისა და საჰაერო თავდაცვის ცენტრი : 

 

სამხედრო საინჟინრო და რ.ქ.ბ.დ სკოლა : 

 

კავშირგაბმულობის სკოლა : 

 

დაზვერვის სკოლის მეთაური :