ქარ ENG

უმცროს უფიცერთა და სერჟანტთა საკარიერო კურსი

უმცროს უფიცერთა და სერჟანტთა საკარიერო კურსი