ქარ ENG

სამხედრო საინჟინრო კაპიტნის საკარიერო კურსი

სამხედრო საინჟინრო კაპიტნის საკარიერო კურსი