ქარ ENG

საჰაერო თავდაცვის ოფიცერთა და სპეციალისტთა მომზადებისკურსი

საჰაერო თავდაცვის ოფიცერთა და სპეციალისტთა მომზადებისკურსი