ქარ ENG

უმცროს ოფიცერთა და სპეციალისტთა მომზადების კურსი

უმცროს ოფიცერთა და სპეციალისტთა მომზადების კურსი