ქარ ENG

წვრთნებისა და სამხედრო განათლების სარდლობის საერთო საჯარისო ცენტრი

საერთო საჯარისო ცენტრი უზრუნველყოფს თავდაცვის ძალებისათვის სააღრიცხვო სპეციალობების მიხედვით ოფიცრების/სერჟანტების/კაპრალების მომზადება - გადამზადებას.

ცენტრის მისიას წარმოადგენს სპეციალისტებისა და უმცროს მეთაურთა მომზადება/გადამზადება, ძირითადი სამხედრო სააღრიცხვო სპეციალობების მიხედვით:

  • უმცროს ოფიცერთა ძირითადი სამხედრო განათლების სპეციალობის პროგრამით მომზადება (ტაქტიკური დონე)
  • უმცროს ოფიცერთა ძირითადი სამხედრო განათლების სპეციალობის პროგრამით მომზადება (ტაქტიკური დონე);​
  • დოტრინალური სახელმძღვანელოების შემუშავებაში მონაწილეობა
  • საერთაშორისო სამხედრო-საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გამოცდილების გაზიარების უზრუნველყოფა და წვრთნების თანამედროვე მეთოდების დანერგვა
  • საბრძოლო მომზადების ორგანიზებისა და ჩატარების უზრუნველყოფა, მაღალი საბრძოლო მზადყოფნის მიღწევისა და შენარჩუნების უზრუნველყოფა

სიახლეები

სიახლეები ვერ მოიძებნა.

გაიგეთ მეტი